Ένορκη κατάθεση Ραϊας Γεώργιος (9671-27/10/1999)

Στην ένορκη κατάθεση ο μάρτυρας αναφέρεται στη γέννηση του παιδιού του Άρη Βαλουχιώτη με την Ειρήνη Λελέκου – Παππά και αναφέρεται επίσης στο σημάδι με το οποίο γεννήθηκε το παιδί...

Ένορκη κατάθεση Ραϊα σελ 1 Ένορκη κατάθεση Ραϊα σελ 2 Ένορκη κατάθεση Ραϊα σελ 3