Δήλωση – Βεβαίωση Καθ. Κ. Πάγκαλου

Δήλωση – βεβαίωση του καθηγητή Ιατρού – Γενετιστή του Διαγνωστικού Κέντρου Γενετικής Κ. Πάγκαλου, ο οποίος με σαφή και κατηγορηματικό τρόπο δηλώνει ότι στην περίπτωση διερεύνησης αδελφικής σχέσης με ανάλυση DNA είναι απαραίτητη, βάσει των διεθνών ιατρικών δεδομένων, η διενέργεια στατιστικής ανάλυσης και επεξεργασίας των αποτελεσμάτων. Δήλωση Κ. Πάγκαλος
 
κατηγορία : Στοιχεία DNA