Ένορκη Βεβάιωση Ντίνας Στεφανή (6827-19/9/2000)

  Ένορκη κατάθεση της Ντίνας Στεφανή η οποία αναφέρεται στα ιστορικά γεγονότα του πολέμου και στη γέννηση το παιδιού του Άρη Βελιουχιώτη και της Ειρήνης Λελέκου – Παππά, την οποία γνώριζε προσωπικά όπως και στις τρείς άλλες κοπέλες που ήταν η Κούλα Ντάνου, Θύελλα και την ίδια την Κωνσταντία Στεφανή γνωστή στο αντάρτικο ως Ντίνα.

Ένορκη Βεβάιωση Ντίνας Στεφανή 2827/2000 σελ 1 Ένορκη Βεβάιωση Ντίνας Στεφανή 2827/2000 σελ 2 Ένορκη Βεβάιωση Ντίνας Στεφανή 2827/2000 σελ 3