Ένορκη Βεβάιωση Ντίνας Στεφανή (63-16/10/2001)

Ένορκη κατάθεση της Ντίνας Στεφανή η οποία αναφέρεται στα ιστορικά γεγονότα του πολέμου και στη γέννηση το παιδιού του Άρη Βελιουχιώτη και της Ειρήνης Λελέκου – Παππά, την οποία γνώριζε προσωπικά όπως και στις τρείς άλλες κοπέλες που ήταν η Κούλα Ντάνου, Θύελλα και την ίδια την Κωνσταντία Στεφανή γνωστή στο αντάρτικο ως Ντίνα.

Ένορκη Βεβάιωση Ντίνας Στεφανή 63/2001 σελ 1 Ένορκη Βεβάιωση Ντίνας Στεφανή 63/2001 σελ 2 Ένορκη Βεβάιωση Ντίνας Στεφανή 63/2001 σελ 3 Ένορκη Βεβάιωση Ντίνας Στεφανή 63/2001 σελ 4