Προς τον Απόδημο Ελληνισμό

Η ενημέρωσή σας είναι η εξής :

Μπορείτε να δείτε τα ονόματά σας εάν στείλατε τα εμβάσματα στην κόρη του Άρη, τη Ρηνούλα Μακρυγιάννη, στην οποία δεν έφτασε κανένα έμβασμα.

Όπως θα δείτε σε κάθε έμβασμα λείπει ένα ψηφίο (υπάρχει αστερίσκος)

Οι κλέφτες φρόντισαν να κρύψουν καλά τα στοιχεία.

η λίστα