Στενότητα σκέψης

Την χώρα μου μην την σωριάζετε.

Σκληρέ δυνάστη.

Αντέχει.

Την φράχτη την πολιτική να 'ναι δαιμονισμένη.

Ρηνούλα