Πολύ αργά ντράπηκα για τη Χώρα μου (δεν έχει κυκλοφορήσει)

Ένα βιβλίο που  δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμη, από την Κόρη της Αντίστασης, Ειρήνη Μακρυγιάννη.