Τα αδέρφια της Ειρήνης

Τα παιδιά που είχε η οικογένεια στην οποία μεγάλωσε η Ρηνούλα. aderfia_irinis

Ο Δημήτρης ο οποίος ήταν 5 ετών και θυμότανε τον Άρη και την Ειρήνη έντονα, έδωσε ένορκη κατάθεση ότι η Ρηνούλα γεννήθηκε από τον Άρη και την Ειρήνη Λελέκου - Παππά  και ο μικρότερος ο Αναστάσιος ως φερόμενος τελευταίος κληρονόμος την ταλαιπωρεί μέσα στα δικαστήρια για την διακοπή της οικογενειακής μερίδας κατά της Ρηνούλας από το 2004.