Δημοσιογράφοι και Πολιτικοί…

ο Γιάννης Καψής υπήρξε κοντά στον Άρη (πάνω αριστερά στo σκίτσο) Κάτι περίμενε η Ρηνούλα από τον πατέρα και τους υιούς δημοσιογράφους - πολιτικούς αλλά δυστυχώς το περιθώριο καμιά φορά έχει άφθαρτη ανθρωπιά... 43

Ο πατέρας του πρωθυπουργού Σημίτη 20131122195824482_0005